dissabte, 28 de març de 2009

ERC vota a favor de l'aprovació del Pla Extraordinari d'Inversions Municipals (PEIM) de la Diputació


El Ple de la Diputació de Tarragona d’ahir divendres ha aprovat per unanimitat les bases del PEIM, el Pla Extraordinari d’Inversions Municipals, dotat amb 6 milions d’euros per a enguany per als municipis de fins a 4 mil habitants.

Aquesta aprovació ha comptat amb el vot favorable del Grup Polític d’ERC a la Diputació perquè el treball d’elaboració d’aquestes bases ha estat obert en tot moment a propostes i aportacions dels grups polítics, i pràcticament totes les millores que el nostre Grup ha plantejat s’hi han incorporat. A més, el fet que ja es vingui anunciant la seva realització des de final de l’any passat ha permès treballar amb previsió als ajuntaments.

Durant el Ple, el portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya, Tomàs Bigorra, ha recordat que la Diputació de Tarragona, amb aquest Pla, actua en la mateixa línia en què ho ha fet altres diputacions, per tal de millorar equipaments i serveis dels municipis petits de la demarcació i impulsar l’economia productiva i l’ocupació, a més de destinar una part de la seva dotació a manteniment municipal. Aquesta iniciativa política és possible desenvolupar-la des de la Diputació atès que aquest és un ens local que té un finançament molt diferent i molt millor que altres institucions com la Generalitat, els ajuntaments o els consells comarcals. Tomàs Bigorra també ha ressaltat que l’aprovació d’un pla d’aquest tipus és una mostra de la responsabilitat, sinèrgies i col·laboració que ha d’existir entre administracions per tal de contribuir a pal·liar, en la mesura que sigui possible, els efectes perniciosos del context econòmic actual.

I també ha manifestat que, de cara a l’any vinent, i amb la previsió adient, caldrà plantejar-se i consensuar una proposta similar i potser encara més ambiciosa, quan previsiblement la situació de les hisendes municipals encara sigui pitjor a causa de la crisi.
Nota de premsa enviada el mijans de comunicació.

dilluns, 16 de març de 2009

L'AJUNTAMENT INFORMA ALS VEÏNS DEL POBLE DE LES INVERSIONS PREVISTES PEL CONSISTORI PER A 2009

L’Ajuntament va donar a conèixer divendres les actuacions previstes per a enguany, que superen els 1,28 milions d’euros i dinamitzen el mercat laboral en temps de crisi, entre les quals destaquen la construcció del nou dipòsit d’aigua i la reforma dels vestidors municipals

L’equip de govern de l’Ajuntament va convocar divendres passat dia 13 els veïns i veïnes de Vilaplana a un acte que es va realitzar a la Casa de Cultura per tal d’explicar-los les línies de treball i les inversions que té previstes el consistori per a enguany.

El pressupost per a 2009 és el més gran que mai ha previst cap ajuntament vilaplanenc i puja a una xifra de 1.699.233,86 euros. La magnitud d’aquest pressupost ve donada per les inversions que s’ha previst executar, que tenen un valor de 1.288.486,32 euros. En el decurs de l’acte, una assemblea popular oberta a tot el poble que l’equip de govern celebra amb periodicitat establerta, l’alcalde, va ressaltar que aquestes inversions públiques ajudaran a la necessària creació de llocs de treball en el context d’un any de dificultat en el món laboral.

Les actuacions més destacades que es desenvoluparan durant aquest any seran:

1) Nou dipòsit d’aigua potable
És el projecte estrella del mandat i compta amb el suport de tots el grups politics. El pressupost de l’obra es de 1.081.669,17 d’euros. L’Ajuntament, per a convertir-lo en realitat, hi ha destinat tots els recursos dels present mandat provinents del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat i del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació, així com una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Aquesta obra tan esperada ha de donar resposta als problemes de falta d’aigua que pateix el municipi els anys de sequera. Per la importància i la dificultat del projecte, l’Ajuntament fa temps que està treballant en la tramitació i l’expropiació dels terrenys per a la ubicació de la instal·lació.
Després de molt de temps invertit en la gestació i la preparació del projecte, l’Ajuntament ja disposa dels recursos i els terrenys per l’execució de l’obra i actualment s’està tramitant la documentació administrativa per a la licitació i adjudicació de les obres, que poden començar en qüestió d’un o dos mesos.

2) Reforma dels vestidors municipals
L’obra de reforma dels vestidors municipals té un pressupost de 108.492 euros. Aquesta és l’obra que l’Ajuntament ha presentat als Fons Estatals d’Inversió Local (FEIL).
L’Ajuntament, amb aquesta actuació, pretén posar al dia unes instal·lacions que tenen més de 25 anys amb la finalitat d’adequar-les a les necessitats actuals. Aquestes instal·lacions són importants perquè donen servei, alhora, al bar, a la sala del teatre, a la pista poliesportiva i a la piscina, infraestructures que es troben totes aplegades al voltant del Casal Municipal.
Actualment l’obra ja es troba en execució i està previst que s’acabi abans d’obrir la temporada de la piscina, al voltant de Sant Joan.

3) Manteniment de camins
L’Ajuntament també ha informat que enguany destinarà 35.995,44 euros per al manteniment i la millora de la xarxa de camins de competència municipal.

A més del manteniment general dels camins que donen accés a les finques agrícoles, en l’actuació per a aquest 2009 hi destaca la intervenció en dos camins singulars:
- La recuperació del camí de les Tosques, un dels camins empedrats més importants del Camp de Tarragona i que uneix Vilaplana i la Mussara
- I la recuperació del Camí dels Mas d’en Mins, per a donar accés a la intervenció de mitjans lleugers i pesats en cas d’incendi.

4) Senyalització del nucli de la Mussara
Aquesta actuació és continuació del projecte de recuperació de l’entorn de la Mussara que es va desenvolupar durant el 2007 i 2008. Aleshores es va intervenir en aquest indret tot deixant el descobert les construccions de l’antic poble, que poden ser visitades.

En l’actuació prevista per a enguany se senyalitzaran les cases del poble, avui deshabitat. A hores d’ara ja estan enllestits els cartells de senyalització, que consten d’un plafó a l’entrada del nucli, amb una breu historia del llogarret, i un plànol amb la identificació de les cases. Al davant de cada edifici s’hi col·locarà una senyal amb una fotografia identificativa de la casa i del seu renom.

A la punta de les Airasses, on es divisa una magnífica vista de tot el Camp de Tarragona, s’hi col·locarà un cartell amb visió panoràmica de 180 graus que contindrà la identificació dels principals accidents geogràfics, els municipis i les ciutats que des d’allí es veuen.I finalment, després de l’explicació detallada dels projectes esmentats, també es va donar compte en aquest acte de les actuacions realitzades des de l’ultima convocatòria d’informació pública al veïnat.
Les darreres actuacions dutes a terme fins ara són la senyalització de 7 rutes turístiques pel terme municipal de Vilaplana, el muntatge de l’equip de bombeig i la connexió al dipòsit del nou pou del magatzem, la substitució de l’equip de bombeig que alimenta la part alta del municipi, la connexió d’urgència de la part baixa de la xarxa d’aigües i la neteja dels barrancs de l’entorn del poble, realitzada pel Departament de Medi Ambient.

dimarts, 10 de març de 2009

L’Ajuntament convoca els veïns

En la línea de comunicació fixada al principi de mandat, l’Ajuntament de Vilaplana convoca els veïns a una assemblea, el pròxim divendres 13 de març a les 10 del vespre a la Casa de Cultura per explicar al veïnat les actuacions realitzades des de l’ultima trobada i les actuacions que hi ha previstes per enguany.

Tothom esta convidat a l’acte per la seva importància.

diumenge, 1 de març de 2009

Comencen les obres de reforma dels vestuaris municipals

El passat dimecres 25 de febrer l’ajuntament va adjudicar l’obra presentada a la convocatòria dels Fons Estatals d’Inversió Local, per la “Reforma dels vestuaris municipals” a l’empresa Genis Torres, SL per import de 108.494 euros.

L’ajuntament amb aquesta actuació pretén posar al dia unes instal·lacions que tenen més de 25 anys per adequar-les a les necessitats i les exigències actuals.

Les obres que tenen un termini d’execució de tres mesos començaran d’immediat, tant aviat com es formalitzi la documentació perquè estiguin-te enllestides a l’estiu abans d’obrir la piscina per Sant Joan.

L’objecte de l’obra es reformar totalment els vestuaris i serveis del Casal que a la vegada donen servei al Bar, a la Sala del teatre, a la pista poliesportiva i la piscina, es precisament durant l’estiu quan la instal·lació funciona amb ple rendiment.

L’execució d’aquesta obra es considera complexa donat que afecta de ple el normal funcionament del complex sociocultural del Casal i s’ha de donar servei continuat durant les obres. Per tant és col·locaran uns serveis provisionals per utilitzar mentre durin les obres i cobrir les necessitats mínimes.