dissabte, 8 de setembre de 2007

Commemorar el 1714 amb ambició de 2014

L’estat políticoemocional de molt bona part de la societat catalana està tocat. De motius n’hi ha prou i la situació a hores d’ara es pot definir de moltes maneres.

Darrerament s’ha popularitzat, i molt, el terme del “català emprenyat”, un mot que explica a bastament l’estat d’ànim de moltes persones que pateixen la mala prestació de serveis en la seva vida diària i els constants obstacles per poder desenvolupar la seva vida i expressió habitual amb normalitat. Uns sentiments que s’amaneixen dia sí i dia també amb continuades agressions a una forma col·lectiva de ser, negant-ne el dret a existir, negant-ne el sentiment i la seva expressió nacional. Dels trens a l’esport, de l’aeroport a les banderes, dels peatges a la llengua, de la capacitat de decisió política a l’ocultació de les dades econòmiques, del poc benestar a l’espoli fiscal, el comú denominador és el mateix.

Són decisions polítiques de caràcter identitari. Perquè establir un sistema aeroportuari amb un centre de gravetat únic a Madrid enlloc de diverses polaritats com a Alemanya o Itàlia és expressió de la identitat d’un Estat. Perquè començar un tren d’ample internacional entre Madrid i Sevilla i quinze anys després encara no haver-se connectant amb la resta d’Europa i el món és l’expressió de la identitat d’un Estat. Perquè comprometre’s un govern a publicar les balances fiscals i encara no haver-ho fet és l’expressió d’identitat d’un Estat. Perquè escanyar els serveis socials, sanitaris, educatius, de seguretat, de transport i el desenvolupament econòmic, tecnològic i humà d’una nació pel fet de no aportar-li els recursos i inversions que els ciutadans d’aquest territori ja han pagat amb escreix en impostos és un tret històricament identitari d’un Estat. Perquè el fet que el màxim governant d’un Estat digui Diego quan va dir digo és un tret característicament identitari d’aquest Estat...

Un any després de l’expressió democràtica de la sobirania del poble de Catalunya expressada en referèndum estatutari, els dríblings, les males ganes, els frens, els menyspreus, els incompliments... a aquesta expressió democràtica són prou motius per a una sensació generalitzada de desencís amb aquest Estat, que no compleix amb la missió encomanada als estats moderns de protecció i garanties jurídiques envers els seus ciutadans.Però el malestar és mala companyia i no pot imperar en una societat moderna i alhora en constant evolució com la nostra.

Cal l’autocrítica, cal la reflexió, cal adaptar les estratègies, cal revisar les actuacions, de primer les polítiques, però també les socials i les personals... Però cal que aquesta fase no ens paralitzi i cal que deixi pas immediatament a redreçar aspiracions i a fer camí amb convicció i autoestima. Cal il·lusió amb ambició, cal voluntat de guanyar els drets i de superar els reptes...Cal commemorar tots aquells que van lluitar el 1714 pels seus drets i llibertats, i cal honorar aquella derrota amb voluntat de victòria. Preparem ja una victòria democràtica i nacional per al 2014!

Tomàs Bigorra i Munté
Portaveu del Grup Polític d’ERC a la Diputació i alcalde de Vilaplana

divendres, 7 de setembre de 2007

L'Ajuntament informa als veins del que fa

Com es habitual el passat 31 d’agost a la Casa de Cultura l’equip de govern de l’Ajuntament va convocar els veïns per primera vegada en aquest mandat per informar les ultimes actuacions realitzades i els nous projectes que està treballant.

Es va començar per informar de les actuacions que es troben en la fase final d’execució o acabades com el Casal de Joves, ja inaugurat; l’àrea de lleure dels garrigots, pendent de rematar l’obra; eliminació i eixamplament d’un revolt al camí d’Alforja, acabat; i la pavimentació i serveis del carrer St. Sebastià i Plaça Vila, pendent de liquidar l’obra. Però sens dubte l’obra estrella de la que tots en hem de sentir orgullosos es l’ampliació de l’escola que esta apunt per començar el curs en pocs dies. Aquest nou equipament representa una millora qualitativa i quantitativa molt important per la consecució d’uns bons resultats en l’educació del nens i les nenes.

Pel que fa al nous projectes que esta treballant actualment el Consistori i que ja s’ha fet l’encàrrec dels projecte executius per incloure a la convocatòria dels plans quadrienals que estan apunt de sortir son:

El projecte de pavimentació i serveis del carrer Major, de la Plaça Pau Casals i carrer Dr. Fleming amb l’objectiu de posar al dia la xarxa de serveis municipals (aigua, gas, clavegueram) d’acord a les necessitats actuals.

El projecte de millora de serveis dels vestuaris del Casal Vilaplanenc que pretén posar el dia el dèficit dels serveis que presenten les instal·lacions després de mes de 25 anys de funcionament.

El projecte de dipòsit per l’emmagatzematge d’aigua pel consum humà, una vegada de determinat l’emplaçament definitiu de la infraestructura, aprovat per unanimitat de l’ajuntament.


Per un altre costat, s’ha donat resposta a les preguntes que s’han formulat durant l’acte i també s’han recollit les aportacions o suggeriments que han fet els assistents com la de reestudiar i buscar una solució per reduir la presencia de coloms al centre del poble. La senyalització de limitació de velocitat en alguns carrers i places. Estudiar la possibilitat d’endegar recursos per l’arranjament de camins i/o pistes forestals per poder accedir en cas d’incendi, entre d’altres.

Finalment, vull agrair la nodrida assistència de públic i l’interès que han mostrat per les qüestions plantejades i emplaçar-vos de nou a la pròxima trobada que serà a l’hivern.

Moltes gràcies.

Tomas Bigorra i Munte
Alcalde