dissabte, 27 d’octubre de 2007

Entrada en vigor del POUM

El passat dimarts 23 d’octubre de 2007 es va publicar el Pla d’Ordenació Urbanística, POUM, de Vilaplana, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 4993.

Aquest ha estat el darrer pas del pla urbanístic abans de l’entrada en vigor, després de temps de feina, reunions, consultes i tràmits administratius.

Però des d’ara qualsevol intervenció urbanística, llicència d’obres a Vilaplana s’haurà d’ajustar als requeriments i prescripcions de la nova normativa que regira els pròxims anys.