diumenge, 30 de novembre de 2008

Rutes per Vilaplana


Aquests dies l’Ajuntament de Vilaplana ha acabat el muntatge dels cartells d’informació del projecte “Rutes per Vilaplana” editats per l’Editorial Piolet i subvencionat amb 16.000 euros pel Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat.Amb el muntatge dels cartells d’informació s’ha acabat la fase de senyalització de les rutes, s’ha col·locat un cartell davant de la plaça de la Riba a Vilaplana i un altre al refugi de la Mussara. La senyalització de les rutes es va realitzar amb anterioritat amb la col·locació d'un cartell per a cada ruta i els pals amb les sagetes d’orientació per tot el recorregut.

El projecte consta de set rutes de diferent grau de dificultat aptes per a fer el recorregut entre dues i quatre hores i mitja, i una distancia entre sis i dotze quilometres.

La rutes marcades son: la ruta dels avencs de la Febró, la ruta dels Motllats, la ruta de la Font del Roure, la ruta dels cingles, la ruta dels Carlins, a la Mussara per les Tosques i a la Mussara pels Garrigots.

Actualment s’està treballant amb la edició d’un llibretó que complementa el projecte, es tracta del material gràfic i explicatiu on l’excursionista trobarà amb tot detall la informació necessària per fer cada una de les rutes. Però de moment, els cartells d’informació hi trobareu una petita descripció i el plànol detallat de l'itinerari de cada ruta.

Des d’aquí amb aquestes set rutes us encoratjo a fer una excursió pel terme i descobrir o redescobrir uns llocs fantàstics, amb paisatges naturals únics de gran valor que cal conèixer i preservar.

Que vagi de gust!

dilluns, 24 de novembre de 2008

Vilaplana, discriminada per la integració tarifaria

A continuació es reprodueix el contingut de la carta enviada per l’Ajuntament de Vilaplana al Director dels Serveis Territorials de Política Territorial exigint el mateix tracte que els pobles veïns.


com podeu veure en el plànol Vilaplana queda fora de la zona 1 (color gris), a diferència dels pobles veïns i de mateixa ruta de l'autobus.

_________________________________________________________

Director dels Serveis Territorials a Tarragona
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Generalitat de Catalunya

Benvolgut senyor,

El passat dia 1 d’octubre es va iniciar la implantació del sistema tarifari integral del transport públic al Camp de Tarragona. Aquest sistema permet utilitzat tots els serveis de transport col·lectiu que operen a la demarcació del Camp de Tarragona i, mitjançant una targeta, els usuaris tenen la possibilitat de poder fer intercanvis i transbords durant un període de temps establert amb una reducció del cost del viatge.

El sistema tarifari integrat divideix els 131 municipis del Camp de Tarragona en cinc zones, i la tarifa del viatge es determina en funció de les zones que es travessen.

El sistema d’integració tarifaria inclou el municipi de Vilaplana a la zona 2.3, mentre que tots els municipis del voltant estan a la zona 1. Però la realitat és que tots els viatgers dels pobles veïns, l’Aleixar, Maspujols, Vilaplana i Alforja, utilitzen la mateixa línia d’autobusos. Tots els municipis esmentats, pel fet de trobar-se en l’interior de la zona 1 d’aquesta delimitació tarifària, tenen el cost del viatge més barat, excepte els viatgers amb origen o destí a Vilaplana ja que, indiferentment de la distància que hagin de recórrer, el problema és que el trajecte els costa més car perquè el nostre poble es troba dins la zona definida com 2.3.

La incongruència de la delimitació realitzada porta a la paradoxa i la injustícia que patirà un viatger que es desplaci d’un punt determinat cap a Vilaplana respecte a la situació d’un altre viatger que surti del mateix lloc i vagi a la propera Urbanització Portugal. La persona que es traslladi a aquesta urbanització del poble veí d’Alforja haurà de fer un recorregut més llarg, però en canvi gaudirà del cost del bitllet més barat que l’altra persona que es trasllada a Vilaplana. L’únic motiu d’aquesta anomalia és perquè Alforja es troba dins la zona 1 de la integració tarifària, mentre que a Vilaplana se l’ha situat a la zona 2.3. Aquest fet comporta una discriminació i una penalització entre usuaris d’una mateixa línea d’autobusos en funció de l’origen o del destí, i l’únic lloc on es produeix aquesta discriminació és al nostre municipi.

En la recent visita que vaig mantenir a la seu dels Serveis Territorials del Departament de Politica Territorial i Obres Públiques el 12 de novembre passat, li vaig expressar la importància i la valoració del nou sistema d’integració tarifària al Camp de Tarragona, tot i que encara estigui pendent de acabar de coordinar i reajustar en alguns aspectes.

Considero com a fet molt positiu que aquest nou sistema permeti ordenar, cohesionar i reequilibrar el territori i la seva mobilitat, tant de l’interior com la costa.

Tanmateix, discrepo de la divisió en zones realitzada sobre el territori del Camp de Tarragona i, en nom de la corporació que presideixo, li expresso el més absolut desacord en la ubicació de Vilaplana en la zona 2.3 de la planificació d’aquesta integració tarifària.

El nostre consistori entén que la realitat de la mobilitat dels viatgers amb origen i destí a Vilaplana es correspon plenament a les mateixes característiques que tota la resta de municipis inclosos dins la zona 1. Dit d’una altra forma, la situació i la realitat de la mobilitat amb origen i destí a Vilaplana no es correspon amb la d’una corona més externa, allunyada i cara per a l’usuari com la que significa situar el municipi dins la zona 2.3.

Li transmeto, doncs, el sentiment de preocupació i de malestar dels vilaplanencs i vilaplanenques pel resultat d’aquesta planificació d’integració tarifària perquè els resulta impossible d’entendre que els viatgers dels pobles veïns de l’Aleixar, Maspujols i Alforja paguin un preu del bitllet més econòmic que no pas ells quan resulta que tots comparteixen i són usuaris de la mateixa línia de transport públic.

Per tots aquests motius que li he exposat, li demano la revisió i reconsideració de la distribució zonal de la planificació d’integració tarifària del transport públic del Camp de Tarragona per tal de treure Vilaplana de la zona 2.3 on es troba classificada ara i situar-la en la zona 1, on li correspon.

Tot esperant una solució satisfactòria i ràpida al problema suara exposat, el saluda cordialment,


Tomàs Bigorra i Munté
Alcalde de Vilaplana

Vilaplana, 14 de novembre de 2008.