dissabte, 21 de gener de 2012

El 2011 un any atípic

L’any que acabem de deixar enrere, des del punt de vista pluviomètric ha estat normal, la mitjana anual es de l’ordre de 500 l/m2. S’han recollit 534,5 l/m2 a Vilaplana i 669 l/m2 a La Mussara, sempre hi plou més.

El repartiment de pluja al llarg de l’any ha estat irregular, mesos que són plujosos com l’abril i el maig han registrat poca pluja i abundant en pluja com setembre i octubre han estat extremadament secs.
Els mesos que s’ha recollit més pluja han estat el març 192,5 l/m2 a Vilaplana i el novembre 235 l/m2 a  La Mussara. Els dies més plujosos han estat el 12 de març (106 l/m2) i el 15 de novembre (105,8 l/m2), ambdós a La Mussara.

Pel que fa a les temperatures enregistrades, el 23 de gener es va registrar la temperatura mínima (- 8,4 ºC) i el 20 d’agost es va registrar la temperatura màxima (28,1 ºC), ambdós a La Mussara.

En quan al vent el dia més ventós va ser el 22 de febrer amb una velocitat de 100 km/h.

Es per això, que des del punt de vista meteorològic m’he atrevit a qualificar l’any 2011 d’atípic, perdoneu l’atreviment.
Caldrà veure com anirà aquest any 2012!


dijous, 5 de gener de 2012

Pressupostos 2012: adequats per temps de crisi


En la sessió plenària del passat 28 de desembre l’ajuntament de Vilaplana va aprovar per unanimitat de tots els membres de la Corporació el pressupost per a 2012. El pressupost consolidat de 2012 puja a 656.720,39 euros amb una minva del 26,18 % respecte del pressupost de 2011, que representa una reducció de 232.958,50 euros.

Aquesta important reducció ve donada principalment per les inversions previstes, les més destacades són: la Reparació del Mur de Contenció de la Plaça del Cementiri amb 81.549,68 euros, la Consolidació de l’Església de Sant Salvador de la Mussara amb 65.176,38 euros. L'adequació de l’enllumenat públic, 2ª fase amb 40.000 euros, per l’estalvi energètic.

També es va aprovar, per unanimitat, l’adjudicació de l’enllumenat públic, 2ª fase a l’empresa Massana Serveis i Reparacions, SL. L’objecte del projecte es la substitució del mecanisme d’enllumenat actual per un de més eficient i menor consum, i així reduir la despesa de la llum.