diumenge, 29 d’abril de 2012

Xarxa Wi-Fi Vilaplana


L'Ajuntament de Vilaplana, sensible amb les necessitats per tenir accés de Banda Ampla a internet, impulsa una xarxa wi-fi, que compleixi amb les exigències dels usuaris finals en quant a ample de banda, qualitat i disponibilitat.
Aquesta nova xarxa de telecomunicacions, de titularitat municipal, està orientada a tres tipus de serveis: els propis de les dependències municipals, empreses i veïns de la Vila.


Per requisit legal, aquesta xarxa ha de ser econòmicament viable, i per tant els ingressos obtinguts d'ella van dirigits exclusivament a l'amortització de la inversió i les despeses recurrents de la mateixa. La llista de preus dels serveis continguts en aquest document es revisaran anualment, i en el cas d'haver-hi superàvit en l'explotació de la mateixa, es repercutirà en els clients abonats.

No té cost d'alta i inclou instal·lació de l'antena i fins a 15m de cable de xarxa i roseta acollada.
Opcionalment:
  • Router wifi 52€+iva
  • switch de 5 ports 18€+iva
Per clients amb telefonia:
  • Router VoIP Gateway 52€+iva
Llistat de preus:

Telefonia+internet:
  • Accés 3 Mbps + 300 minuts TP (nacionals) = 36€ iva inc.
  • Accés 6 Mbps + 300 minuts TP (nacionals) = 46€ iva inc.
  • Accés 8 Mbps + 300 minuts TP (nacionals) = 52€ iva inc.
Només internet:

  • Accés 3 Mbps = 31€ iva inc.
  • Accés 6 Mbps = 41€ iva inc.
  • Accés 8 Mbps = 51€ iva inc.
(preus orientatius en base a un mínim de 25 usuaris)


L'ajuntament convoca a tots els veïns interessats a una reunió informativa divendres 4 de maig a les 20:00h a la Casa de Cultura.

diumenge, 15 d’abril de 2012

VILAPLANA APROVA PER UNANIMITAT UN PRESSUPOST DE CONTENCIÓ PER A ENGUANY


El ple de l’Ajuntament de Vilaplana ha aprovat de forma unànime el pressupost  municipal per a enguany. El valor total pressupostat per a 2012 és de 656.720,39 euros, xifra que representa un 26,16 % menys que el pressupost de l’any passat. Aquesta reducció està motivada per la moderació inversora i la contenció de la despesa en el marc del fre general de l’economia del país.
Com a aspectes importants d’aquest pressupost per a 2012, cal destacar que les despeses de personal signifiquen una quarta part del total i la compra de béns i serveis el 28,28 %, és a dir, poc més d’una altra quarta part, mentre que les despeses financeres només signifiquen 1,30 % del pressupost  i l’amortització de préstecs un altre 3,27 %.
Pel que fa a l’estructura dels ingressos, és interessant valorar que dues terceres parts dels diners que entraran seran diners aportats per altres administracions en forma de transferències, fons i subvencions. El 35,20 % són transferències corrents que rep l’Ajuntament i el 31,55 % són altres transferències de capital que beneficien també l’Ajuntament.
D’aquesta forma, una tercera part dels ingressos es recaptarà al municipi. Els impostos directes recaptats només representen el 14,04 %, i els impostos indirectes el 0,76 %, mentre que les taxes, preus públics i altres ingressos també previstos de recaptar al municipi representen un altre 18,42 % del total.
Com que la corporació manté una bona salut financera, l’Ajuntament de Vilaplana no ha fet falta que s’adhereixi al pla especial posat en funcionament aquest mes de març pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques gràcies al qual la meitat dels ajuntaments de l’Estat han pogut demanar finançament extraordinari per a poder afrontar el pagament de deutes als seus proveïdors.
Tot i la rebaixa inversora generalitzada de les administracions públiques, és de destacar que més d’un terç del pressupost d’aquest 2012, concretament 239.125,94 euros, és a dir, el 36,46 %, encara es destinarà a inversions. En aquest capítol hi destaquen les obres següents:
- La creació de l’àrea de lleure de la Planeta, per valor de 27.189 euros. El desenvolupament d’aquest projecte consisteix en replanar i plantar arbres, junt amb la instal·lació de bancs per a passejar i gaudir de la nova zona de lleure situada al mig del poble.
- La segona fase de l’adequació de l’enllumenat públic, que és a punt d’acabar i té un valor de 40.000 euros. Aquesta obra comporta la instal·lació d’un sistema d’enllumenat més eficient i que redueix la contaminació lumínica, al mateix temps que significa un estalvi important energètic que reduirà la factura de la llum. Amb aquesta fase, el nucli del poble ja tindrà instal·lat el nou sistema elèctric, i només quedarà pendent de renovar-lo al passeig de la Mussara i la carretera.
- També s’han pressupostat 65.176,38 euros per a la rehabilitació de l’església de Sant Salvador de la Mussara, una obra que ha d’executar l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), amb un conveni signat amb l’Ajuntament.
- I l’obra de més volum econòmic serà la reparació del mur de contenció de la plaça del cementiri, pressupostada en 81.549,68 euros. Aquesta obra ja ha estat adjudicada a l’empresa Genís Torres, SL i s’iniciarà pròximament.Article publicat al número 47 de la revista Lo Pedrís 

dimarts, 3 d’abril de 2012

Cap catalanista no pot compartir uns Pressupostos que perpetuen l'espoli fiscal i ensorren l'activitat productiva

La política d’austeritat, sense cap mesura d’inversió productiva, accelerarà la recessió econòmica, farà caure els ingressos públics i no aconseguirà l’objectiu de dèficit marcat. Els recursos que assignen els PGE als ministeris de Defensa i d’Interior superaran per primer cop els assignats a Fomento i Economia y Competitividad i deixaran el país orfe de polítiques d’inversió productiva.

En els primers 100 dies de Govern, el PP ha fet tot el que deia que no faria (pujar impostos, abaratir l’acomiadament, retallar drets socials i aplicar una amnistia fiscal), excepte una cosa: no pagar els deutes pendents amb Catalunya. La suma dels incompliments espanyols en diversos àmbits representa un total de 10.500 MEUR, un 5 % del PIB català, que cal sumar als 16.500 MEUR d’espoli fiscal que Catalunya pateix anualment.

La retallada de 27.000 milions en els PGE ha estat titllada “d’estranya” i “desconcertant” pel Financial Times, amb referència a l’impacte negatiu per a l’ocupació que tindrà l’eliminació de les polítiques actives d’ocupació (1.557 MEUR) o la desaparició de deduccions a l’impost de societats (5.350 MEUR). També es mostra escèptic davant l’impacte en els ingressos que pugui generar l’amnistia fiscal, perquè podria induir al frau a nous impositors que veurien la porta oberta a “premiar” a qui defrauda.